ตรวจสอบสถานะพัสดุ

ค้นหา
ผู้ให้บริการขนส่ง
ชื่อลูกค้า Tracking number ประเภทการส่งสินค้า วันที่/เวลา ส่งสินค้า เลขที่ใบสั่งซื้อ
rada subamnee RE407025541TH ไปรษณีย์ไทย Sep 23, 2020 092020000037
ดรุณี EG874589776TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Sep 23, 2020 092020000036
ดรุณี EG874589776TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Sep 23, 2020 092020000036
กาญจนา GE874589862TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Sep 23, 2020 092020000035
เย็นแข EG874589759TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Sep 21, 2020 092020000034
สุขุมา RE407025524TH ไปรษณีย์ไทย Sep 21, 2020 092020000033
ชุติกานต์ EG874589731TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Sep 18, 2020 092020000032
ภัทชนา EG874589728TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Sep 18, 2020 092020000027
ทัศน์วรรณ RE407025507TH ไปรษณีย์ไทย Sep 17, 2020 092020000029
ชมพูนุช RE407025498TH ไปรษณีย์ไทย Sep 17, 2020 092020000031
บริษัท ซี แอนด์ ซี ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด EG874589714TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Sep 17, 2020 092020000030
บุศรา RE407025484TH ไปรษณีย์ไทย Sep 16, 2020 092020000026
สุนันท์ RE407025475TH ไปรษณีย์ไทย Sep 16, 2020 092020000028
ศิริอร RE407025467TH ไปรษณีย์ไทย Sep 16, 2020 092020000023
วนัสพรรัศม์ EG874589691TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Sep 16, 2020 092020000025
วนัสพรรัศม์ EG874589691TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Sep 16, 2020 092020000025
วีรคนางค์ EG874589688TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Sep 16, 2020 092020000024
กนกวรรณ RE407025419TH ไปรษณีย์ไทย Sep 14, 2020 092020000020
ปัถวีกานต์ RE407025436TH ไปรษณีย์ไทย Sep 14, 2020 092020000021
สุมาลี RE407025422TH ไปรษณีย์ไทย Sep 14, 2020 092020000022
ศริญญาพัชร์ EG874589665TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Sep 14, 2020 092020000019
ฐิติพร EG874589657TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Sep 14, 2020 092020000018
จักร์ EG874589630TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Sep 13, 2020 092020000017
ดลฤมล EG874589586TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Sep 11, 2020 092020000016
ศักดิ์ชัย RE407025405TH ไปรษณีย์ไทย Sep 10, 2020 092020000013
ศีริพร EG874589572TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Sep 10, 2020 092020000012
ปภัทฉัตร RE407025396TH ไปรษณีย์ไทย Sep 09, 2020 092020000011
สมพร RE407025382TH ไปรษณีย์ไทย Sep 09, 2020 092020000007
จักร์ EG874589569TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Sep 09, 2020 092020000010
ปรางค์ RE407025365TH ไปรษณีย์ไทย Sep 08, 2020 092020000003
อาริยา RE407025351TH ไปรษณีย์ไทย Sep 08, 2020 092020000009
ศิริพรรณ RE407025348TH ไปรษณีย์ไทย Sep 08, 2020 092020000005
สายสุนีย์ RE407025334TH ไปรษณีย์ไทย Sep 08, 2020 092020000002
กาญจนา EG874589538TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Sep 08, 2020 092020000006
นุชนาฏ EG874589524TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Sep 08, 2020 092020000004
จักร์ EG874589498TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Sep 03, 2020 092020000001
เตือนใจ RE407025303TH ไปรษณีย์ไทย Sep 01, 2020 082020000058
วารุณี RE407025294TH ไปรษณีย์ไทย Sep 01, 2020 082020000059
อัจฉราภา EG874589467TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Sep 01, 2020 082020000060
มะลิวัลย์ EG874589419TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Aug 31, 2020 082020000057
ชมชนก RE407025277TH ไปรษณีย์ไทย Aug 28, 2020 082020000056
ภคอร ณ หนองคาย RE407025250TH ไปรษณีย์ไทย Aug 28, 2020 082020000054
นุชราวรรณ RE407025246TH ไปรษณีย์ไทย Aug 28, 2020 082020000053
Maew RE407025232TH ไปรษณีย์ไทย Aug 28, 2020 082020000052
จันทินี EG874589405TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Aug 28, 2020 082020000055
ณัฐชา RE407025215TH ไปรษณีย์ไทย Aug 27, 2020 082020000051
นฤมิตร RE407025201TH ไปรษณีย์ไทย Aug 26, 2020 082020000049
ณัฐกานต์ RE407025192TH ไปรษณีย์ไทย Aug 25, 2020 082020000048
นุชนาฏ RE407025189TH ไปรษณีย์ไทย Aug 25, 2020 082020000041
ระวิวรรณ RE407025161TH ไปรษณีย์ไทย Aug 24, 2020 082020000046
ชื่อลูกค้า : rada subamnee
Tracking number : RE407025541TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 23, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000037
ชื่อลูกค้า : ดรุณี
Tracking number : EG874589776TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 23, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000036
ชื่อลูกค้า : ดรุณี
Tracking number : EG874589776TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 23, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000036
ชื่อลูกค้า : กาญจนา
Tracking number : GE874589862TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 23, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000035
ชื่อลูกค้า : เย็นแข
Tracking number : EG874589759TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 21, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000034
ชื่อลูกค้า : สุขุมา
Tracking number : RE407025524TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 21, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000033
ชื่อลูกค้า : ชุติกานต์
Tracking number : EG874589731TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 18, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000032
ชื่อลูกค้า : ภัทชนา
Tracking number : EG874589728TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 18, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000027
ชื่อลูกค้า : ทัศน์วรรณ
Tracking number : RE407025507TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 17, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000029
ชื่อลูกค้า : ชมพูนุช
Tracking number : RE407025498TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 17, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000031
ชื่อลูกค้า : บริษัท ซี แอนด์ ซี ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
Tracking number : EG874589714TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 17, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000030
ชื่อลูกค้า : บุศรา
Tracking number : RE407025484TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 16, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000026
ชื่อลูกค้า : สุนันท์
Tracking number : RE407025475TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 16, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000028
ชื่อลูกค้า : ศิริอร
Tracking number : RE407025467TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 16, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000023
ชื่อลูกค้า : วนัสพรรัศม์
Tracking number : EG874589691TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 16, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000025
ชื่อลูกค้า : วนัสพรรัศม์
Tracking number : EG874589691TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 16, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000025
ชื่อลูกค้า : วีรคนางค์
Tracking number : EG874589688TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 16, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000024
ชื่อลูกค้า : กนกวรรณ
Tracking number : RE407025419TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 14, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000020
ชื่อลูกค้า : ปัถวีกานต์
Tracking number : RE407025436TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 14, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000021
ชื่อลูกค้า : สุมาลี
Tracking number : RE407025422TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 14, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000022
ชื่อลูกค้า : ศริญญาพัชร์
Tracking number : EG874589665TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 14, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000019
ชื่อลูกค้า : ฐิติพร
Tracking number : EG874589657TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 14, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000018
ชื่อลูกค้า : จักร์
Tracking number : EG874589630TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 13, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000017
ชื่อลูกค้า : ดลฤมล
Tracking number : EG874589586TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 11, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000016
ชื่อลูกค้า : ศักดิ์ชัย
Tracking number : RE407025405TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 10, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000013
ชื่อลูกค้า : ศีริพร
Tracking number : EG874589572TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 10, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000012
ชื่อลูกค้า : ปภัทฉัตร
Tracking number : RE407025396TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 09, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000011
ชื่อลูกค้า : สมพร
Tracking number : RE407025382TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 09, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000007
ชื่อลูกค้า : จักร์
Tracking number : EG874589569TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 09, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000010
ชื่อลูกค้า : ปรางค์
Tracking number : RE407025365TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 08, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000003
ชื่อลูกค้า : อาริยา
Tracking number : RE407025351TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 08, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000009
ชื่อลูกค้า : ศิริพรรณ
Tracking number : RE407025348TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 08, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000005
ชื่อลูกค้า : สายสุนีย์
Tracking number : RE407025334TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 08, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000002
ชื่อลูกค้า : กาญจนา
Tracking number : EG874589538TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 08, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000006
ชื่อลูกค้า : นุชนาฏ
Tracking number : EG874589524TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 08, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000004
ชื่อลูกค้า : จักร์
Tracking number : EG874589498TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 03, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000001
ชื่อลูกค้า : เตือนใจ
Tracking number : RE407025303TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 01, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082020000058
ชื่อลูกค้า : วารุณี
Tracking number : RE407025294TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 01, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082020000059
ชื่อลูกค้า : อัจฉราภา
Tracking number : EG874589467TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 01, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082020000060
ชื่อลูกค้า : มะลิวัลย์
Tracking number : EG874589419TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 31, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082020000057
ชื่อลูกค้า : ชมชนก
Tracking number : RE407025277TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 28, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082020000056
ชื่อลูกค้า : ภคอร ณ หนองคาย
Tracking number : RE407025250TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 28, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082020000054
ชื่อลูกค้า : นุชราวรรณ
Tracking number : RE407025246TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 28, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082020000053
ชื่อลูกค้า : Maew
Tracking number : RE407025232TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 28, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082020000052
ชื่อลูกค้า : จันทินี
Tracking number : EG874589405TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 28, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082020000055
ชื่อลูกค้า : ณัฐชา
Tracking number : RE407025215TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 27, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082020000051
ชื่อลูกค้า : นฤมิตร
Tracking number : RE407025201TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 26, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082020000049
ชื่อลูกค้า : ณัฐกานต์
Tracking number : RE407025192TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 25, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082020000048
ชื่อลูกค้า : นุชนาฏ
Tracking number : RE407025189TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 25, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082020000041
ชื่อลูกค้า : ระวิวรรณ
Tracking number : RE407025161TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 24, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082020000046

หมวดหมู่สินค้า