ไม้บรรทัดมุมฉาก ยาว 8 นิ้ว

RL-5808

Share

  • ไม้บรรทัด มุมฉาก (90 องศา)
  • ไม้บรรทัด กว้าง 1.5 นิ้ว ยาว 8 นิ้ว
  • ด้านนอกหลักนิ้ว ยาว 8 นิ้ว
  • ด้านในหลักเซ็นติเมตร ยาว 16 ซม.
  • ทำจากอะคิริโปร่งใส เห็นตัวเลข และเส้น ชัดเจน
  • มีความทนทาน โค้งงอได้ ไม่หักง่าย
  • ใช้สำหรับงานผ้า งานตัดเย็บเสื้อผ้า งานควิลท์