อุปกรณ์เผื่อเย็บ 1 ชุด รวม 4 ขนาด

SKU : QC-06

( 3 มม. 5 มม. 7 มม. 10 มม.)

Share

  • อุปกรณ์สำหรับเผื่อริมผ้า หรือเผื่อเย็บ (Seam Maker Set)
  • 1 ชุด มี 4 ขนาด ( 3 มม. 5 มม. 7 มม. 10 มม.)
  • ใช้ได้กับพลาสติกวาดแบบ หรือกระดาษหนาไม่เกิน 0.6 มม.