ขวดน้ำ (ขวดแก้ว) บรรจุน้ำได้ 350 ml.

GS-52

Share

บรรจุน้ำได้ 350 ml.
- ขวดแก้ว (แก้วเหนียวคุณภาพดี ไม่แตกง่าย)
- มีแก้วในตัวขวด
- สีสันสดใส