หนังสืองานผ้า ปกหมอนอิง ผ้ากันเปี้อน ไต้หวัน

BK-TW15

Share

  • หนังสืองานฝีมือ พิมพ์ภาษาจีน
  • มี 93 หน้า เป็นภาพสีทุกหน้า ไม่มีแพทเทิร์นแผ่นพับ มีแต่แพทเทิร์นในเล่ม มีวิธีทำ
  • ชิ้นงาน ได้แก่ กระเป๋าผ้า, กระเป๋าเขียนผ้า, หมอนอิง, หมอนนอน, ผ้ากันเปื้อน, ผ้าจับของร้อน