ห่วงเหลี่ยม สีทองเหลือง ขนาด 3.2 ซม. (4 ชิ้น)

ACC-025

Share

  • ห่วงเหลี่ยม สีทองเหลือง ขนาด 3.2 ซม. (วงใน)
  • สำหรับสายกระเป๋า 3.2 ซม.