ตะขอก้ามปู ยาว 3.2 ซม. สีทองเหลือง (5 ชิ้น)

ACC-44

ห่วงคล้องกว้าง 1.2 ซม. (วัดวงใน) ตัวยาว 3.2 ซม.

Share