ตะขอก้ามปู ยาว 3.2 ซม. สีทองเหลือง (5 ชิ้น)

ACC-45

Share

  • ตะขอก้ามปู สีทองเหลือง
  • ตัวยาวตลอด 3.2 ซม.
  • ห่วงคล้อง 0.8 ซม. (วัดวงใน)