ตะขอก้ามปู ยาว 3 ซม. สีทองเหลือง (5 ชิ้น)

ACC-43

ห่วงคล้องกว้าง 1.4 ซม. (วัดวงใน) ตัวยาว 3 ซม.

Share