ตะขอก้ามปู สีเงิน ยาว 3.5 ซม. (5 ชิ้น)

ACC-42

Share

ห่วงคล้องกว้าง 0.8 ซม. (วัดวงใน) ตัวยาว 3.5 ซม.