ตะขอก้ามปู ยาว 3.5 ซม. สีทองเหลือง (5 ชิ้น)

ACC-41

Share

  • ตะขอก้ามปู สีทองเหลือง
  • ตัวยาวตลอด 3.5 ซม.
  • ห่วงคล้อง 0.8 ซม. (วัดวงใน)