ด้ายล่องหน สีดำ ยาว 500 เมตร

NL-06

Share

  • ด้ายล่องหน เป็นไนลอน 100%
  • ยาว 500 เมตร
  • ด้ายเส้นเล็ก เส้นด้ายเหนียว ไม่ขาดง่าย
  • ใช้เย็บผ้าที่ต้องการไม่ให้เห็นเส้นด้าย
  • ใช้เย็บผ้าสีดำ เย็บได้ทั้งจักร หรือเย็บด้วยมือ
  • made in japan