กล่องใส่กระสวย ใส่ได้ 25 อัน (กล่องเปล่า)

SKU : BB-21

Share

  • กล่องใส่กระสวยด้าย ใส่ได้ 25 อัน (กล่องเปล่า)
  • ขนาดกล่อง 10 x 12 ซม. สูง 2.5 ซม.
  • ใส่กระสวยจักรทั่วไปได้