กล่องใส่กระสวย ใส่ได้ 25 อัน Sew Mate (กล่องเปล่า)

SKU : BB-02

Share

  • กล่องใส่กระสวยด้าย (กล่องเปล่า)
  • ใส่กระสวยด้ายได้ 25 อัน
  • Sew Mate made in Taiwan