ถาดแม่เหล็กวางเข็ม ขนาด 6.5 x 9 ซม.

สี

ชมพู เขียว

Share

  • ถาดแม่เหล็กสำหรับวางเข็มเย็บผ้า เข็มหมุด (ไม่มีฝา)
  • ขนาด 6.5 x 9 ซม.
  • ถาดมีแม่เหล็กสำหรับดูดเข็มไว้ไม่ให้หล่นกระจาย
  • สะดวกในการจัดเย็บ และการใช้งาน

 

 

 

ถาดแม่เหล็กใส่เข็ม