อุปกรณ์ทำผ้ากุ๊น

ขนาด 6, 12 มม.

ขนาด

6 มม. 12 มม.

Share

อุปกรณ์ทำผ้ากุ๊น 

  • ขนาด   6 mm. ใช้ผ้ากว้าง 13 mm.
  • ขนาด 12 mm. ใช้ผ้ากว้าง 24 mm.
  • ขนาด 18 mm. ใช้ผ้ากว้าง 35 mm.
  • ขนาด 25 mm. ใช้ผ้ากว้าง 54 mm.