แปรงทำความสะอาดจักรเย็บผ้า ยาว 15 ซม.

SKU : AC-11

Share

แปรงทำความสะอาดจักรเย็บผ้า

  • แปรงปัดฝุ่นจักรเย็บผ้า ปัดบริเวณที่ใส่กระสวยด้ายที่เกิดจากการสะสมของเศษด้าย, เศษผ้า, 
  • ใช้ปัดฝุ่นแป้นคอมพิวเตอร์
  • ก่อนทำความสะอาด ต้องปิดสวิตช์ไฟทุกครั้ง
  • แปรงยาว 15 ซม.