อุปกรณ์กลับไส้ไก่ ยาว 26.50 ซม.

AC-01

Share

  • ที่กลับผ้าไส้ไก่ ยาว 26.50 ซม.
  • ปลายด้านนึงเป็นตะขอสำหรับเกี่ยวและล็อกผ้า ช่วยดึงกลับผ้าไส้ไก่