เหล็กแหลมเจาะผ้า หรือใช้ดันมุมผ้า ยาว 12 ซม.

SKU : AC-03

Share

  • ใช้เจาะผ้า เจาะกระดาษ ดันมุมผ้า
  • ด้ามจับทำด้วยไม้
  • ยาวตลอดด้าม 12 ซม.