ที่เลาะด้าย ขนาด 13 ซม.

SKU : AC-21

Share

ที่เลาะด้าย เลาะผ้า

  • ปลายเลาะด้ายทำด้วยเหล็ก ด้ามจับเป็นพลาสติก
  • ใช้เลาะด้าย เลาะตะเข็บผ้า หรือเจาะรังดุม ได้ง่าย รวดเร็ว
  • เพื่อความปลอดภัย หลังการใช้งานให้ปิดด้วยปลอกพลาสติกด้วย