ที่เลาะด้าย Eagle ยาว 12 ซม.

AC-6125

Share

ที่เลาะด้าย หรือที่เลาะผ้า

  • ปลายเลาะด้ายทำด้วยเหล็ก ด้ามจับเป็นพลาสติก
  • ยาว 12 ซม.
  • ใช้สำหรับเลาะด้ายตามแนวตะเข็บผ้า ได้ง่าย รวดเร็ว
  • เพื่อความปลอดภัย หลังการใช้งานให้ปิดด้วยปลอกพลาสติกด้วย