คลิปหนีบผ้างานควิลท์ ขนาดเล็ก 1 x 2.7 ซม. (10 อัน)

QC-02

Share

คลิปหนีบผ้า งานควิลท์  Wonder Clip

  • ขนาดเล็ก  1 x 2.7 cm. 
  • ใช้สำหรับหนีบผ้าแทนใช้เข็มหมุด หรือการเนา
  • สามารถหนีบผ้าได้ลึกสุด 10 มม.
  • เพิ่มเหล็กตรงกลางให้ใหญ่ขึ้น เพื่อความแข็งแรง
  • ใช้หนีบผ้า ได้แน่นไม่เคลื่อนแล้วเย็บ หรือสอยผ้า
  • ทำให้ใช้งานง่าย สะดวก ชิ้นงานเรียบร้อยสวยงาม
  •  คุณภาพเทียบเท่าของญี่ปุ่น