คลิปหนีบผ้างานควิลท์ ขนาดใหญ่ 1 x 5.5 ซม. (10 อัน)

QC-03

Share

คลิปหนีบผ้างานควิลท์

  • ขนาดใหญ่  1 x 5.5 cm. 
  • ใช้สำหรับหนีบผ้าแทนใช้เข็มหมุด หรือการเนา
  • สามารถหนีบผ้าได้ลึกสุด 30 มม.
  • ใช้หนีบผ้าหนา ๆ ได้แน่นไม่เคลื่อนแล้วเย็บ หรือสอยผ้า
  • ทำให้ใช้งานง่าย สะดวก ชิ้นงานเรียบร้อยสวยงาม
  • คุณภาพเทียบเท่าของญี่ปุ่น