แผ่นโลหะดันเข็ม Under Thimble แบบเรียบ

SM-200

ใช้แทนปลอกนิ้ว

Share

แผ่น Under Thimble ทำจาก Stainless Steel ใช้แทนปลอกนิ้ว

  1. ใช้ติดที่ปลายนิ้วสำหรับดันเข็ม
  2. ปัองกันเข็มแทงนิ้ว เวลาเย็บผ้า
  3. ใช้สำหรับงานควิลท์มือ, งานปัก, งานปักครอสติ
  4. เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่ถนัดการใช้ปลอกนิ้วเหล็ก หรือปลอกนิ้วหนัง