ด้ายล่องหน สีใส ยาว 500 เมตร

NL-05

Share

  • ด้ายล่องหน สีใส ไนล่อน 100%
  • ด้ายยาว 500 เมตร
  • ด้ายเส้นเล็ก เส้นด้ายเหนียว ไม่ขาดง่าย
  • ใช้เย็บผ้าที่ต้องการไม่ให้เห็นเส้นด้าย เหมาะกับผ้าสีอ่อน ๆ
  • ใช้สำหรับเย็บได้ทั้งเย็บจักร หรือเย็บมือ
  • นำเข้าจากญี่ปุ่น