ด้ายควิลท์ สีเหลือบ YLI (USA) ยาว 500 หลา (สีเขียวเข้ม)

YLI-244-24V

หมวดหมู่ : ด้ายควิลท์

Share

  • ด้ายควิลท์สีเหลือบ ยี่ห้อ YLI (USA)
  • ด้ายยาว 500 หลา
  • สำหรับทำงานควิลท์ด้วยมือ หรือควิลท์ด้วยจักร (Free Motion)