(เหลือเบอร์ 2 ) ผ้าคอตต้อนญี่ปุ่น ลายสีเหลี่ยมเล็ก 1/4 เมตร (50 x 55 ซม.)

No.

2

Share


ผ้าหน้ากว้าง 110 ซม.
ผ้า 1 หน่วย = 1/4 เมตร = 50 x 55 ซม.
ผ้า 2 หน่วย = 1/2 เมตร = 50 x 110 ซม.
ผ้า 4 หน่วย = 1 เมตร  = 100 x 110 ซม