ผ้าคอตต้อน ลายงานปัก 60 x 110 ซม.

JP1088

Share

  • ผ้าคอตต้อนญี่ปุ่น
  • ลาย 1 บล็อค = ขนาด 27 x 30 ซม.
  • ผ้าหน้ากว้าง 110 ซม.
  • ผ้า 1 หน่วย = 60 x 110 ซม.
  • ผ้า 2 หน่วย = 120 x 110 ซม.
  • ผ้า 3 หน่วย = 180 x 110 ซม.