คีมเจาะรู 6 ขนาด

NS-T009

Share

คีมเจาะรู sew mate made in Taiwan

  • ใช้เจาะรูได้ 6 ขนาด
  • ขนาดรู 2 มม. 2.5 มม. 3 มม. 3.5 มม. 4 มม. 4.5 มม.
  • ใช้เจาะรูเพื่อทำตาไก่, เจาะรูสายเข็มขัด, เจาะแผ่นพลาสติก แผ่นกระดาษ หรือผ้า
  • เพื่อใช้ทำงานฝีมือ DIY หรือประดิษฐ์ต่าง ๆ
  • ถ้าวัสดุที่ต้องการจะเจาะมีความบาง ให้รองด้วยกระดาษแข็ง เพื่อเพิ่มความหนาของวัสดุที่จะเจาะ จะทำให้การเจาะได้ง่ายขึ้น

 

วิธีใช้คีมเจาะรู