ที่สนเข็ม (3 ชิ้น)

NT-03

Share

ที่สนเข็ม ใช้สำหรับร้อยด้ายเข้ารูเข็มได้ง่ายดาย สะดวกรวดเร็ว