เข็มเย็บผ้าหัวทอง คละขนาด บรรจุ 45 เล่ม

ND-517

Share

เข็มเย็บผ้า เข็มปัก หัวทอง บรรจุ 45 เล่ม
  • เข็มยาว 3.4 ซม. จำนวน 5 เล่ม
  • เข็มยาว 3.6 ซม. จำนวน 6 เล่ม
  • เข็มยาว 3.9 ซม. จำนวน 12 เล่ม
  • เข็มยาว 4.2 ซม. จำนวน 5 เล่ม
  • เข็มยาว 4.5 ซม. จำนวน 4 เล่ม
  • เข็มยาว 4.8 ซม. จำนวน 6 เล่ม (รูเข็มเล็ก)
  • เข็มยาว 4.8 ซม. จำนวน 2 เล่ม (รูเข็มใหญ่ ใช้ได้กับริบบิ้น)
  • เข็มยาว 5.1 ซม. จำนวน 3 เล่ม
  • เข็มยาว 5.5 ซม. จำนวน 2 เล่ม