ปลอกนิ้วโลหะ สีทอง (2 ชิ้น)

QC-01

Share

ปลอกนิ้วโลหะ สีทอง

  • สำหรับใช้ใส่นิ้วกลาง หรือนิ้วนาง ขณะเย็บผ้า
  • ช่วยดันเข็ม หรือรองเข็มไม่ให้นิ้วโดนเข็มตำ
  • เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.8 ซม. เส้นรอบวง 5.7 ซม.
  • สามารถปรับขนาดให้กว้าง ได้ตามต้องการ