กระดาษลอกลาย ขนาด 75 x 100 ซม. (1 แผ่น)

Paper-03

Share

กระดาษลอกลาย

  • ขนาดกระดาษ 75 x 100 ซม.
  • ใช้สำหรับลอกลายตามต้องการได้ง่ายดาย
  • กระดาษลอกลายคุณภาพดี เหนียว ไม่ขาดง่าย
  • เป็นกระดาษใสบาง สามารถมองเห็นลายชัดเจน

 

กระดาษลอกลาย