กระดาษสร้างแพทเทิร์น ขนาด 78 x 100 ซม. (2 แผ่น)

Paper-04

Share

กระดาษสร้างแบบแพทเทิร์น
  • ใช้วาดแพทเทิร์นต่าง ๆ เช่น สร้างแบบกระเป๋า แบบเสื้อผ้า แบบอื่น ๆ
  • ขนาดกระดาษ 31 x 40 นิ้ว (78 x 100 ซม.)
  • กระดาษหนา 55 แกรม
  • เนื้อกระดาษละเอียด สีขาวจั๊วะ
  • กระดาษคุณภาพดี เนื้อหนา ไม่ขาดง่าย

 

กระดาษสร้างแบบเสื้อ