วีราเน่กาวหนา ขนาด 90 x 90 ซม.

PF-04

Share

วีราเน่กาว แบบหนา กาว 1 หน้า

  • ใช้รีดติดกับผ้าด้านผิด ช่วยให้ผ้าอยู่ทรงเรียบสวย
  • หรือใช้กับงานปัก เพื่อให้งานปักเรียบสวยงาม
  • ใช้กับเย็บกระเป๋า, หมวก ให้อยู่ทรง
  • หน้ากว้าง 90 ซม. ยาว 90 ซม.