ที่เลาะด้าย ยาว 12.5 ซม. SKC

SKU : AC-29

Share

  • ที่เลาะด้าย เลาะแนวตะเข็บผ้า หรือเจาะรังกระดุม 
  • ขนาดยาว 12.5 ซม.
  • ปลายเลาะทำด้วยเหล็กแหลมคม ด้ามใหญ่จับถนัดมือ
  • เพื่อความปลอดภัย หลังการใช้งานให้ปิดด้วยปลอกพลาสติกด้วย
  • ของ SKC