รีฟิล ผงชอล์ค Chaco liner Pen Clover

สี

ขาว เหลือง ชมพู ฟ้า เทา

Share

รีฟิลผลชอล์กลูกกลิ้ง ใช้เติมผงชอล์ก

ผงชอล์กปลายแบบเป็นลูกกลิ้ง เพื่อการทําเครื่องหมายได้อย่างแม่นยํา ทั้งแบบเป็น เส้นตรงและเส้นโค้งแบบวาดเอง