สะดึงพลาสติก

SKU :

15, 20, 24 ซม.

ขนาด

15 ซม. 20 ซม. 24 ซม. รวม 3 ขนาด

Share

สะดึงพลาสติก สำหรับปักผ้า  มี 3 ขนาด

  • ขนาด 15 ซม. ราคา 20 บาท
  • ขนาด 20 ซม. ราคา 25 บาท
  • ขนาด 24 ซม. ราคา 30 บาท
  • รวม 3 ขนาด ราคา 70 บาท