เซตไหมปัก 50 ไจ 50 สี คละสี

SKU : Airo-4

Share

  • ไหมปัก เบอร์ 25 เชตละ 50 ไจ (คละสี)
  • 1 ไจ ยาว 8 เมตร
  • เส้นไหม 1 เส้นใหญ่ แยกได้ 6 เส้นเล็ก
  • เบอร์สีเหมือนเบอร์ DMC
  • ไหมปักจีน คุณภาพส่งนอก เส้นไหมสีสวย เงา สีไม่ตก
  • ใชัปักผ้า, ปักครอสติช