เซตไหมปัก 50 ไจ คละสี

Airo-4

Share

  • ไหมปัก เบอร์ 25  ยาว 8 เมตร
  • เชตละ 50 ไจ (คละสี)
  • เส้นไหม 1 เส้นใหญ่ แยกได้ 6 เส้นเล็ก
  • เบอร์สีเหมือนเบอร์ DMC
  • ไหมปักจีน
  • คุณภาพส่งนอก เส้นไหมสีสวย  สีไม่ตก
  • ใชัปักผ้า, ปักครอสติช