ด้ายเย็บผ้าวีนัส เบอร์ 60 ยาว 550 เมตร (สีเขียว)

Venus-6380

Share

  • ด้ายเย็บผ้าวีนัส 100% Polyester เบอร์ 60 ยาว 550 เมตร
  • ใช้กับเข็มจักร เบอร์ 9-11
  • ด้ายอเนกประสงค์ สีไม่ตก ไม่หด
  • เหมาะกับผ้าทุกชนิด