พลาสติกทำกระดุม, เกสรดอกไม้, งานผ้า (10 ชิ้น/แพ็ค)

ขนาด 12 มม. 15 มม. 18 มม. 24 มม. 30 มม.

ขนาด

12 มม. 15 มม. 18 มม. 24 มม. 30 มม.

Share

  • พลาสติกสำหรับทำกระดุมผ้า, ทำเกสรดอกไม้ , ตกแต่งงาน Applique
  • ขนาด 12 มม. ( 1.2 ซม.)
  • ขนาด 15 มม. ( 1.5 ซม.)
  • ขนาด 18 มม. ( 1.8 ซม.)
  • ขนาด 24 มม. ( 2.4 ซม.)
  • ขนาด 30 มม. ( 3 ซม.)