ผ้าทอ ขนาด 1/4 เมตร (50 x 70 ซม.)

11-256

หมวดหมู่ : ผ้าทอจีน

Share

ผ้าทอจีน ผ้าหน้ากว้าง 140 ซม.
  • ผ้า 1 หน่วย  =  1/4 เมตร = 50 x 70 ซม.
  • ผ้า 2 หน่วย  =  1/2 เมตร = 50 x 140 ซม.
  • ผ้า 4 หน่วย  =  1 เมตร = 100 x 140 ซม