เข็มเย็บผ้าหัวทอง เบอร์ 1-5 บรรจุ 10 เล่ม

ND-14

Share

เข็มเย็บผ้าหัวทอง เบอร์ 1-5 บรรจุ 10 เล่ม 

  • ใช้สำหรับเย็บผ้า, ปักผ้า
  • เข็มเบอร์ 1 ยาวสุด
  • เข็มเบอร์ 5 สั้นสุด


เข็มเย็บผ้ามี 4 ขนาด

  • ยาว 62 มม. มี 2 เล่ม
  • ยาว 57 มม. มี 2 เล่ม
  • ยาว 54 มม. มี 2 เล่ม
  • ยาว 48 มม. มี 4 เล่ม