ผ้าทอ ขนาด 1/4 เมตร (50 x 70 ซม.)

No.

1 2 3 4 5 6 7 8

Share

ผ้าทอจีน ผ้าหน้ากว้าง 140 ซม.
  • ผ้า 1 หน่วย  =  1/4 เมตร = 50 x 70 ซม.
  • ผ้า 2 หน่วย  =  1/2 เมตร = 50 x 140 ซม.
  • ผ้า 4 หน่วย  =  1 เมตร = 100 x 140 ซม

 

1. น้ำตาลเข้ม  2. แดง  3. น้ำตาล  4. น้ำตาลอ่อน  5. เขียว  6. เหลือง  7. ฟ้า  8. ครีม