ผ้าคอตต้อนลินินญี่ปุ่น Daiwabo ขนาด 1/4 หลา (45 x 55 ซม.)

JP1100

Share

  • ผ้าคอตต้อนลินิน Daiwabo
  • ผ้าหน้ากว้าง 110 ซม.
  • ผ้า 1 หน่วย = 1/4 หลา = 45 x 55 ซม.
  • ผ้า 2 หน่วย = 1/2 หลา = 45 x 110 ซม.
  • ผ้า 4 หน่วย = 1 หลา = 90 x 110 ซม.