แกนพันไหมปัก คละสี 20 แผ่น

PP-08

Share

  • แกนพลาสติกพันไหมปัก, ด้าย, เชือก, ริบบิ้น
  • ช่วยจัดเก็บไหมปักให้ไม่พันกัน หยิบใช้ก็ง่าย
  • ขนาดกว้าง 2.7 - 3.7 ซม. ยาว 4 ซม. หนา 1 มม.