ไขควงแฉกเล็ก ยาว 13 ซม.

Tool-02

Share

  • ไขควงแฉก ขนาดเล็ก ยาว 13 ซม.
  • ใช้ไขน๊อตตัวเล็ก