ห่วงเหลี่ยม / ห่วงปรับสาย / ห่วงตัว D / ตะขอก้ามปู / ขนาด 2 ซม.

แบบ

ห่วงเหลี่ยม ห่วงปรับสาย ห่วงตัว D ตะขอก้ามปู ชุดรวม 4 แบบ

Share

ห่วงโลหะ สีทองเหลือง
  • ห่วงขนาด 2 ซม. (วัดวงใน) หนา 4 มม.
  • ใช้กับสายผ้า กว้าง 2 ซม.
  • ใช้ทำสายกระเป๋าผ้า, สายกระเป๋าถุงผ้า

มี 4 แบบให้เลือก

  • ห่วงตัว D   อันละ =   6 บาท
  • ห่วงเหลี่ยม อันละ  =  6 บาท
  • ห่วงปรับสาย อันละ =  6 บาท 
  • ตะขอก้ามปู อันละ =  10 บาท 
  • ชุดรวม 4 แบบ = 25 บาท