ตะขอคอหมา ยาว 3.2 ซม. สีทองเหลืองขัดเงา (4 ชิ้น)

ACC-94

ห่วงคล้องกว้าง 0.9 ซม. (วัดวงใน) ตัวยาว 3.2 ซม.

Share

  • ตะขอคอหมา สีทองเหลืองขัดเงา (4 ชิ้น)
  • ห่วงคล้องกว้าง 0.9 ซม. (วัดวงใน) ตัวยาว 3.2 ซม.